Galleri, Trädgårdsgatan 20.  Öppet när konstföreningens utställningar pågår:
Fredag vid vernissage 16–19, fredag ej vernissage 16–18. Lördag–söndag 12–16 


Med stöd av: 
Sundsvalls kommun  
________________________
Vårterminen 2024

Kajsa Tuva Werner 19 – 28 jan
Samira Englund, Bollnäs 9 – 18 februari
Mikael Wahrby etsningar och Helena Palmgren silver/stenar 8 – 17 mars
Per Elof Nilsson Ricklund 5 – 21 april
Lena Sjödin Roman 3 – 12 maj 

KNiS Konstnätverket  i Sundsvall, Tema Ån 17 – 26 maj
________________________
Konstutställning ÅN 17 – 26  maj
Vernissage 17 maj kl 15 – 20
Föreningen KNiS, Konstnätverket i Sundsvall, bjuder in till en konstutställning med 100 konstverk av 100 konstnärer på temat Ån. Utställningen visas på Sundsvalls konstförenings galleri Trädgårdsgatan 20. 
OM UTSTÄLLNINGEN
Välkomna till en konstutställning med 100 konstverk av 100 konstnärer på temat Ån, 17 – 26 maj 2024.
Arrangör, föreningen KNiS, Konstnätverket i Sundsvall. 
Vi välkomnar 100 konstnärer med anknytning till Sundsvall. Dessa deltar med ett verk var i valfri teknik på temat Ån. Utställningen är en del i Sundsvalls 400-års jubileumsfirande. Selångersån rinner genom landskapet och staden och vidare ut i havet. Alla som bor här kan relatera till den rent konkret och symboliskt. Ska vi röra oss från norr till söder och vice versa passerar vi den. Var börjar den? Hur är dess omgivningar, går det att fiska där, vad finns i bredvid, på eller i ån? Hur såg det ut vid ån historiskt hur ser framtiden ut? Om man tillåter sig att ge ån en språklig potential, så går det att läsa in mycket. Vi har ordspråk, flöde, vi går mot strömmen, vi har flyt eller oflyt. 
Genom 100 konstverk i blandade konstnärliga uttryck får konstnärer visa upp vad Sundsvall och ån betyder för dem. En kommer att få se en aldrig tidigare skådad samling konstverk och uttryck som visar vår Sättna/Selångersån från alla tänkbara och otänkbara perspektiv. Det blir en bred och öppen representation av konst och vill verka för en inkluderande atmosfär där såväl etablerade som alternativa konstnärer och uttryck kan mötas.
Det blir en brokig och tätt hängd utställning på temat. Tanken är att visa så många tolkningar av Ån som det bara går. 
#knisundsvall #konstutställningån 
Utställningen är en del av Sundsvalls 400 års firande och ett av 400 evenemang.

________________________

Lena Sjödin Roman 3 – 12 maj
Vernissage 3 maj kl 16 – 19
VID ORO SKOG
Jag är uppväxt i Matfors, bosatt i Sundsvall. Min konstnärliga praktik utgår från fotografi i experimentell dokumentär anda. Det finns en speciell lockelse i att utgå från verkligheten, beskära och förvränga den för att väcka känslor och tankar om ett annat sätt att se. Jag jobbar även med collageteknik, text och tredimensionellt med lera, naturmaterial och återbruk.
”Vid oro skog” är delar av ett utforskande arbete som pågått sedan 2021. Jag rör mig i min egen skog, är i den både från insidan och utsidan, kretsar runt de sunkigaste träskmarkerna för att få vila och ro i sinnet. Att vara stilla och bjuda in det vilda - då händer det att skogen öppnar sig med andra färger och känslan fördjupas.
En långsam närvaro i skogen är ett sätt att upptäcka platsens värde och samtidigt hitta tillbaka till sitt eget varande. Oron mildras, skogen kräver inte något, den bara är - för alla varelser som behöver.
Till utställningen hör ett antal lerskulpturer som berättar om olika stadier av uppstigande från träskmarkerna. Från hopplöshet till stolthet, alla på sitt sätt stukade av att ha varit i bottenlösheten. De är både djur och människor, helt egna i sig själva.
Utställningens titel ”Vid oro skog” är lånad från titeln på en samlingsutgåva av poeten Ingela Strandbergs dikter 1984-2014. Poesi är ett stöd för mig i det ständigt pågående arbetet med att försöka förnimma vad det är att vara människa.
Curator: Karolina Lindkvist
________________________
Per Elof Nilsson Ricklund 5 – 21 april
Vernissage 5 april kl 16 – 19
Samisk konstnär bosatt i Sverige.
Per Elofs målningar och konstverk är en resa genom naturens, filosofins och poesins värld. Denna resa tar form av dialoger som söker kunskap och inspiration från arkeologiska, antika och klassiska konstverk, födda ur hans samiska arv, historia och kultur.
Han vandrar mellan vildmarkens tystnad och civilisationens brus, och likt en nomad utforskar han världens museer för att förstå konstens eviga språk. Inspirerad av den omedelbara omgivningens skönhet och ständiga förändring, översätter och sammanflätar han nya intryck och känslor för att skapa ett sammanhang mellan liv och konst.
Som en tredje generationens konstnär upptäckte han tidigt i livet sin passion för att uttrycka känslor genom konst. Genom naturens penseldrag strävar han efter att finna både kontraster och harmonier, skapandes en plats där betraktaren kan förlora sig i sina egna visioner och reflektera över världens mångfald av intryck och symboler.
"Människan som symbol representerar kampen mellan det idealiska och naturens gränser. I denna kamp vävs en komplex struktur som formar vår mänsklighet. Precis som stenars ytor täcks av lav, trädens bark eller havens djup, vävs människan genom tidens gång. Det är dessa ytor och former som bär på erfarenheter som bara kan formas av tiden själv."

_________________________
"MÄNNISKAN SOM SYMBOL REPRESENTERAR KAMPEN MELLAN DET IDEALISTISKA
OCH NATURENS GRÄNSER."
Min konst är mitt språk som kommer från mina rötter och erfarenheter. Min röst och hur jag väljer att uttrycka mig konstnärligt har starkt påverkats av de människor jag har träffat och de traditioner jag har lärt mig som representerar mina rötter.
Vi lever i en rationell värld och fattar rationella beslut i ett försök att värdera saker utifrån en objektiv måttstock. Konst är också rationell, men den kan inte värderas objektivt. Det som är vackert för mig eller vad som framkallar en viss känsla hos dig kan vara svårt eller omöjligt att förklara. Det är det som gör konst så viktig, genom konst kan vi förstå att vi måste anstränga oss för att skapa en dialog och förståelse för varandra.
När jag började som konstnär trodde jag att mina ritningar och målningar handlade om min syn på min omgivning. Men jag insåg snart att konst handlar om att vara kärl som tar in världen och sedan delar den med andra.
Människan som symbol representerar kampen mellan det idealiska och naturens gränser. I denna kamp vävs en komplex struktur som formar vår mänsklighet. Precis som stenars ytor täcks av lav, trädens bark eller havens djup, vävs människan genom tidens gång. Det är dessa ytor och former som bär på erfarenheter som bara kan formas av tiden själv.
Mina målningar tolkar och återskapar dessa ytor genom lager. De olika lagren av varje yta har sin historia och jag lyssnar intensivt på vad den vill berätta för mig, vad den vill visa mig och vad den vill dölja för mig. Det är viktigt att vara känslig och närvarande eftersom det ofta bara är svaga viskningar som hörs.
Det är inte penseldragen som försöker likna en person, en sten eller ett träd, utan det är pigment och olja som byggs lager på lager utifrån de intryck jag har fått. Det är inte bara de visuella intrycken som är viktiga, det är hur en sten eller textil känns. Det kan vara dofter och rörelser eller baserat på hur något uppfattas visuellt, som dess färg, form och struktur.
Verktyget i sig är oväsentligt, det är den slutliga väven av alla lager av pigment och olja som blir verklighet i målningen. Målningen blir dess skapare. Ibland följer målningen mig, nästa gång följer jag målningen. Det blir en dialog, en dialog mellan mig, motivet och målningen. Målningens verklighet kopieras inte utan är en verklighet som upplevs och skapas baserat på händelser,
upplevelser och minnen.
Många av målningarna i denna utställning har växt fram under det senaste decenniet. En målning kan ta flera år att slutföra. Tid är inte ett problem i den typ av målning jag gör, utan snarare en fördel. Eftersom jag målar i olja torkar färgen bra mellan lagren. Dessa naturliga avbrott innebär att det finns tid för reflektion och att ett motiv kan naturligt växa och andas.
GEOMORFOLOGI - ANVÄNDNING AV JORDEN
Målning är att skapa med ljus, ett ljus som formar och ger liv. Färgen i målningarna är en blandning av jordpartiklar och mineraler bundna i olja. Det blir en kuperad landskap som gör att ljuset som når målningen blir en spektakulär syn av färger, former och känslor som uppstår över ytan av duken. Det är det som ger färgerna deras djup och glans.
Budskapet i en målning är en känsla och inte något bokstavligt. Det jag som konstnär kan ge är fröet som startar resan för en målning, men det är du som betraktare som når målets resa. Det viktigaste i allt detta är att våga ge dig själv tid att sätta dig ner och betrakta målningen. En målning är som en bok, den består av många kapitel där handlingen kan ta många oväntade vändningar och erbjuda resor till både kända och okända världar. Ge konsten tid, då ger något tillbaka.
En intressant aspekt av att läsa bilder är att vi som människor undermedvetet läser bilder snabbare än ord och att det inte finns något rätt eller fel i hur man läser en bild. Med målningar är det samma sak, vi ser, vi känner och vi reagerar. Motivet, storleken, ytan, allt bidrar till upplevelsen. Målning är en levande konstform och den bästa upplevelsen är att uppleva den framför verket. Precis som du upplever det nu.
"EN MÅLNING ÄR SOM EN BOK, DEN BESTÅR AV MÅNGA KAPITEL DÄR HANDLINGEN KAN TA MÅNGA OVÄNTADE VÄNDNINGAR OCH ERBJUDA RESOR TILL BÅDE KÄNDA OCH OKÄNDA VÄRLDAR.”
- Per Elof Nilsson Ricklund
––––––––––––––––––––––
Utställningen arrangeras med stöd av
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
ochKulturrådet

________________________
Mikael Wahrby och Helena Palmgren 8 – 17 mars
Vernissage 8 mars kl 16 – 19
Mikael Wahrby
Skildringar i akvatintetsning
Från att ha skildrat objekt och rum har Mikael Wahrby övergått till att bli en stadsskildrare par excellence. Därmed skriver han in sig i en stolt tradition av svenska grafiker som avbildat huvudstaden genom århundradena, allt ifrån 1700-tals konstnären Elias Martin till Axel Fridell. Precis som dåtidens skildrare, fångar Mikael Wahrby staden såsom den ter sig för dagens betraktare, med dess blandning av gamla och nya byggnader, dess klädsamma sida, men även de mindre klädsamma detaljerna. Akvatintetsningen ”Slussen” med dess pangade rutor och klotter är en sådan ögonblicksbild ur dagens stadsbild. 
Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet
____
Helena Palmgren
Uppvuxen på Skönsmon, men då som Helena Dahl. Skolåren tillbringades på Skönsmon, Höglunda och sedan Hedbergskas ekonomiska gymnasielinje.
1988 gick flytten till Täby och 1993 tjatade Helena till sig ett kontorsjobb hos gemmologen och guldsmeden Björn Carlsson tack vare hennes skrivmaskinskunskaper förvärvade på Hedbergska. Efter avslutat kontorsarbete för dagen hoppade Helena in i verkstan och fick lära sig guldsmedsarbetet från grunden. Gesällperioden sträckte sig från 1993 till 1998 då hon tog gesällbrevet i juni.

________________________
Samira Englund 9 – 18 feb
Vernissage 9 feb kl 16 – 19
Född i Stockholm. Bosatt i Rengsjö, Bollnäs. Utbildad vid Goldsmiths college, London.
På Sundsvalls konstförening visas delar av utställningarna This Too Shall Pass 1 och 2 (Galleri Thomassen, Göteborg 2021 respektive Rättviks konsthall 2022) samt ett antal nyare verk.
This Too Shall Pass utgörs av en serie målningar starkt påverkade av covidkrisen. Så här
beskrev jag det då: ”Den skog som omger mitt hus och var en plats för hundpromenader har nu blivit något större. Varje gren, varje rot lyser klarare ju mer dramatiskt omvärldens händelser utspelar sig. Omvärlden som känns längre bort än någonsin och den skog jag känner till växer och är nära, trots allt.”

________________________
Kajsa-Tuva Werner 19 – 28 januari
Vernissage 19 jan kl 16 – 19

Kajsa-Tuva Werner,

en visuell konstnär från Jämtland, hjärtat av Sverige, gjorde sitt nationella genombrott som konstnär runt år 2000. Hennes abstrakta målningar bär på berättelser om hennes inre liv. Ibland färgstarka, med mycket svart, ibland explosiva eller drömskt visionära. Alltid otvetydiga och omedelbara.

Werner uttrycker sin konstnärlighet inte bara genom målningar utan också i skulpturer, texter, teckningar och till och med kläder och textilier. Hennes konstnärliga värld sträcker sig över olika uttrycksformer och skapar en mångfald av intryck.

Mellan två till tre utställningar per år, fångar Kajsa-Tuva Werner publikens fantasi och bjuder in till en resa genom hennes konstnärliga landskap. En mångfald av uttrycksmöjligheter som formar en kreativ och fängslande berättelse om hennes inre värld.

________________________
Med stöd av:
________________________
Hösten 2023

Birgitta Samuelsson 15 – 24 sep
Björn Krestesen 6 – 15 okt
GS-Stipendiat Jonas petter Wallner 27 – 29 okt
Förpackad skönhet (22 böcker om Sundsvall). Grafisk design, Mittuniversitetet  2 nov kl.15–18
Elisabeth Gothe 10 – 19 nov

Julutställning 1 – 10 dec

Vinstvisningsutställning 16 dec
Julutställning 1 – 10 december
Vernissage 1 dec kl 16 – 19
Mats Edlund

Den som söker finner
Letar i fotografier, egna och andras, efter abstrakta formationer som jag sedan översätter till akvarell, kopparetsningar och mixed media. Strävar inte efter att måla av fotografiet fotografiskt. Söker bildens själ i det fördolda. Till och med utanför fotots ram. Gillar att förmedla humor med allvar i en värld som ter sig allt mer surrealistisk. Poesin i det bildliga. Budskapet är inte det viktigaste, däremot betraktarens känslor. En titel kan för mig innehålla många olika budskap. Söker i gränslandet mellan verklighet och fantasi. Försöker förmedla poesin i färglandskapet. Finna abstraktioner i växtriket runt omkring i den omedelbara naturen. I rabatten, bakom trädknotan,  bortom arboretum, under himlavalvet...

Skapar en abstrakt miljö genom att bygga upp föreställande/icke föreställande formationer. Strukturer som sedan delvis raserats, suddats ut och kan liknas med en krigsskådeplats. Finna nya levande vägar i labyrinter av färg och formation. Med glimten i ögat tar jag med betraktaren till andra outforskade världar i vårt oändliga universum. Vissa landskap kan ses som ett uppvaknande. Ur en isavsmältning. En hyllning till det återkommande ljuset och värmen... som leder till mina egna universala minnen.
________________________
Maria Eriksson
Jag är konstnärligt aktiv sedan många år. Som bakgrund har jag en grundläggande
konstnärlig utbildning, GRUNDIS som genomfördes 1981–82. Efter det har det tillsammans
med en kemistutbildning på Mittuniversitetet blivit ett antal kurser/workshops genom åren i
huvudsak skulptur, grafik och kroki.
Jag är medlem i KNIS, Konstnätverket i Sundsvall samt Nordingrå Konstnärsverkstad.

________________________
Stefan Thunström
-

________________________
Fia-Maria Näslund

Utbildad inom konst och grafisk design. Mitt hjärta bultar lite extra hårt för mönsterformgivning och illustration - något som speglas i de produkter jag skapar. Jag tror på det småskaliga och det fina i att köpa något som kan hålla och älskas länge. Blandar gärna grafisk design och konst i en kompott där det ena lyfter det andra. Skapar med en önskan om att mina kreationer kan skänka dig som åskådare lite av den glädje och lust som jag ­känner med penseln i handen. 
________________________
Ulf Palo
-
________________________
Yrsa Jutemark
24 år och kommer från Värnamo. Jag har alltid haft ett stort intresse för naturen, så att ta in det i mitt smide var ett naturligt steg, vilket är varför jag har riktat in mig på trädgårdssmide. Ampelkrokarna är mitt gesällarbete, lövet och skrollträdet är mitt examensarbete som jag precis gjort på Järnakademien i Kramfors.

________________________
Elisabeth Gothe 10 – 19 november
Vernissage 10 nov kl 16 – 19
AFTER WORK:
 
Efter dagligt arbete som våra vänner djuren utför, ordnar de sina hemliga fester.
Mötesplatserna för deras sammankomster känner vi inte till.
De träffas och utbyter åsikter om livet. Det morras, spinns, kluckas, piper, grymtas, jamas, väser, skälls, råmas …
 
Varje varelse har sina egna ljud. Fåglarna har sina sånger.
 
Jag har lyssnat noga på katterna. De dyker upp - alltid lika oväntat.
Skiftande sinnesstämningar och uttryck. Lugn koncentration växlar
med plötsliga krumsprång. Katten står nära mitt hjärta
med sitt outgrundliga väsen, sin frihet, mystik och totala närvaro.

Och dyngbaggen då?
Vem har mött och talat med en sådan?
Inte jag, men jag vet att de hårt arbetande dyngbaggarna navigerar efter stjärnorna.
 
VERNISSAGE:
När arbetet är klart visas det på Galleriet. Nu möter den seende och lyssnande mottagaren varelser av olika slag. Somliga skålar över tillvarons besynnerligheter.
 
                                                                 °°°
Jag är målare och musiker.
Tystnaden och tonerna berikar varandra.
De har mycket gemensamt;
Färg, form, rytm, dynamik, klanger, komposition …
 
Jag känner inte till djurens utbildningar, men mina ser ut så här:
1990 – 1996 Konsthögskolan i Umeå
1987 – 1989 Gerlesborgsskolan i Stockholm
1973 – 1978 Göteborgs Universitet, SÄMUS;
Lärare i musik och svenska
 
Meritförteckning på papper finns i Galleriet.
 
Slutligen vill jag tacka Franciskus av Assisi, 1182 – 1226, som genom sitt gudomliga levnadssätt är en tidlös vägvisare för både människor och djur.
 
 
Elisabeth Gothe
 
 
 
 
 
 
 


________________________
22 nya böcker om Sundsvall:
Förpackad skönhet 2 nov kl 15–18
År 3 Grafisk design 180hp,
Mittuniversitetet.

22 kritiska reflektioner i bokform
över vad en stads skönhet
är, bör och kan vara
Vernissage 2 nov kl 15 – 18

Studenterna:
Oscar Abramsson Normark, Emelie Aggeryd,
Christy Akinsorotan, Rasmus Fager, Linnea Kihl,
Gustav Lilja, Moa Lindgren, Jakob Lundgren,
Amina Makdoumi, Axel Montelin,
Amanda Mårtensson, Josephine Ottosson,
Veronica Saratti, Teo Simsson, Angelica Skodborg,
Julia Stenlund, Julia Stenlund,
Ida Tedenborg Flodman, Fady Tuma,
Katja Wahlberg, Nicholine Woznicki, Alva Åberg

Kursansvarig:
Niklas Fagerholm.
Lärare på kursen:
Mikael Becker, Niklas Fagerholm, Hanna Jansson.

Förpackningsdesign 7,5hp(C) ht 2023
Grafisk design 180hp
Mittuniversitetet
...
Nedan visas bilder från studenternas kreativa process att formge sina böcker.
Deras färdiga böcker visas i form av fullskaliga prototyper (färdiga böcker) på utställningen:

Förpackad skönhet
Du ska visualisera staden Sundsvall
genom att kritiskt reflektera
över vad en stads skönhet
är, bör och kan vara.

Analysera betydelsen
av ordet skönhet
och dess motsats
och skapa
utifrån dina slutsatser
en idé
en visualisering i ord och bild
av eller om
eller för
staden Sundsvall.
Din visualisering
ska du förpacka
i form av en bok.
Boken ska du göra helt klar.
Analys, idé, prototyp och gestaltning.
Din idé kan utgå ifrån helhet eller detalj
ett förlopp, fenomen eller jämförelse
det som borde vara,
det som är
eller det som skulle kunna bli
...
GS Stipendiat   27 och 29 okt
Jonas Petter Wallner
/ Skulptural installation

Vernissage 27 okt kl 16 – 19
Välkommen till utställningen med Jonas Petter Wallner, Grafström-Sandqvistska-fondens stipendiat 2021.
I sitt konstnärliga uttryck utforskar Wallner skikten mellan konsthantverk och konstverk samt hur gränser kan upplösas.
På nätet: https://jpew.portfoliobox.net/works
Utställningen visas fredag 27/10 och söndag 29/10 (efter en vända hos Matfors konstförening den 30/9-26/10).
Lördag 28/10 håller galleriet stängt med anledning av Matfors Konstförenings 50-årsfirande.
CV

Utbildning
2020-2022 – Konstfack Fri Konst
2019-2020 – HDK-Steneby Projektutveckling och Konstnärlig research
2017-2019 – Stenebyskolan Möbelsnickeri och Trähantverk
2012-2015 – Malmö Konsthögskola
2010-2012 – Gerlesborgsskolan Bohuslän

Offentliga verk
2021 Ikaros – Koster Skulpturpark, Sydkoster
Soloutställningar
2022 – Incantation, Havet, Konstfack, Stockholm.
2021 – It's a Gamble/De som aldrig försvann,
Del av Göteborgs Internationella Konstbiennial–GIBCA,
Rexcell, Dals Långed.
2019 – Kanoten/Dugout, Nya Magasinet, Mustadfors.
2017 – Open the Floodgates, Gallery CC, Malmö
Grupputställningar
2023 – Spin, Crum heaven, Stockholm
2023 – Drömmen, Älvsjö, Stockholm
2023 – Hjorten Skulpturpark, Hjorthagen, Stockholm
2023 – Stuff it, del av After Image, Bonniers Konsthall, Stockholm.
2022 – Omorientering, MFA vårutställning, Konstfack, Stockholm.
2021 – Amber, medlemmar ur KÅDA, Vänsterpartiet Porten, Stockholm.
2021 – Längtan, Kulturtemplet, Göteborg.
2021 – MA1 Group Show, Havet, Konstfack, Stockholm.
2021 – 12-12, Galleri Konstfack II, Stockholm.
2019 – Fake Empire, Del av Göteborgs Internationella Konstbiennial–GIBCA, Rexcell, Dals Långed.
2019 – Peripheral, Not Quite, Fengersfors Bruk, Fengersfors.
2018 – Skogsfesten, Lästvik.
2017 – När ingen annan ser eller hör vad vi gör, Pildammsparken, Malmö.
2017 – Malmö Open Studios, Borrgatans Ateljéförening, Malmö.
2017 – Sommaröppet på Borrgatans Ateljéförening, Malmö.
2016 – Fyrverkerier, PLX, Malmö.
2015 – Kandidat examensutställning, KHM Gallery, Malmö.
2014 – Imaginary Exhibitions–The Spaces, KHM, Malmö.
2014 – →→→, Wallstreet Gallery, Malmö.
2013 – Bronze, Konstgjuteri Maiale, Malmö.
2013*/2015* – Vårutställning, KHM, Malmö.
2011*/2012* – Vårutställning, Gerlesborgsskolan, Hallen, Gerlesborg
Stipendier
2023 – Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2021 – Grafström-Sandqvistska Fonden
Publikationer
2021 – Upwards And Onwards, I guess? Self published book by the MA1 class at Konstfack. 2012 –
SAK, Sveriges Allmänna Konstförening, medlemsbrev.
2011 – Paris 2011, fanzine.
Presentationer & Föreläsningar
2022 – Artist talk, Kosters trädgårdars Skulpturpark, Sydkoster.
2019 – Presentation av Konstnärskap, Stenebyskolan, Dals Långed
________________________
Björn Krestesen   6 – 15 okt

Vernissage 6 okt kl 16 – 19

Björn Krestesen (f.1951 i Nacka, Stockholm) är utbildad vid Kungliga Konstakademien i Stockholm år 1974–1979. I år firar han 50 år som konstnär och har haft omkring 120 separatutställningar och deltagit i ett 150-tal samlingsutställningar.
Han finns representerad vid bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, Bernadottesamlingarna, British Museum, Napa Grönland, MuseoNational de Arte Moderno i Guatemala, China Printmaking Museum, Guanlan, Museo de ArteModerno i Dominikanska republiken,
Museo de la Stampa i Mexico city och hos Museo de la Beas Artes på Kuba.

Jag har i mitt arbete länge intresserat mig för ting. Det kan vara skärvor från en servis, en sten från en för mig laddad plats eller ett fragment från en svunnen tid. ”Tingen” eller föremålen bär på berättelser om mänskliga spår och skeenden. Tillsammans belyser dessa föremål nya inre rum hos mig. I dessa rum befinner jag mig i mitt arbete. Här leker jag med största allvar och söker svar på sådant jag inte förstått eller ännu formulerat.
”Arvet ”utgör en viktig del av min bildvärld. Därför får en till synes simpel skärva eller ett fat en stark laddning. Det blir till en viktig pusselbit då jag bygger mina bilder, men också i mitt försök att förstå min och vår egen historia.

Jag har överraskande för mig själv börjat vaska i arketypiska uttrycksformer som jag arbetade med under 80 och 90- talet. Antagligen därför att det känns utvecklingsbart i förhållande till var jag befinner mig nu i livet. Behovet av summeringar genom mina bilder har fått en ny dimension och blivit viktigare och mer brådskande! - Björn Krestesen
________________________
Birgitta Samuelsson   15 – 24 sep

Vernissage 15 sep kl 16 – 19

Det börjar med ett ackord, en klangfärg, en rytm, som får igång måleriet. Ofta Esbjörn Svenssons jazzmusik eller klassiskt som Chopin och Rachmaninoff. Från min tidiga barndom har vattnet och musiken alltid funnits med som en andra andning och bildar klangbotten i allt jag gör. Uppvuxen i en musikalisk familj på Alnö utanför Sundsvall, ville jag bli dirigent. 
Halvabstrakta strukturer av vatten och musik - ofta i serier - färg, form, skala upprepas och varieras,   som i musicerandet. ”Musikaliska Poem”. ”Inner Structure” och ”Structure of Water” –  både en inre och en yttre struktur. Rytm är mycket viktigt  – ibland bombastiskt, stora gester, monumentalitet. Ibland stilla, intimt – för det lilla formatet.
Vid pandemins utbrott fick jag diagnos obotlig cancer och kunde inte genomföra mina stipendieresor till Japan, Paris och Capri. Det fick bli resor i fantasin och ett 60-tal målningar på temat ”Reseminnen – om jag fått resa”. Jag målade som besatt för att hålla mig vid liv. Begränsad av karantän behövde jag hitta nya former, organisera struktur, få balans i livet med nya olika känslomässiga tillstånd. Vattenytas lekfulla rörelser byttes till stramare uttryck.
Verksam i Stockholm. Utbildad vid Konsthögskolan, Stockholm, Hochschule für angewandte Kunst, Wien, Stockholms universitet. Vidareutbildning på Arkitekturskolan och KKH:s glasavdelning. Belönad av Konstakademien. Under 20 års tid specialiserat mig på konstnärliga planglas i arkitektur och utformat  offentliga arbeten för Statens Konstråd och sjukhus runt Sverige. Det största är Skaraborgs sjukhus, Skövde, med fasader i grafisk betong och printat glas, Akademiska sjukhuset, Uppsala – 54 st screentryckta laminerade glas jag tryckte själv. Södersjukhusets 100 m långa fasad nominerades till Glaspriset. Glaspartier och textilier i Skanskas huvudkontor. Sökt mig till projekt med konst kombinerat med teknik och samarbetet med fysiker på Ångströmlaboratoriet, Uppsala, om ”intelligenta glas”.      
                                                                                                          
Representerad i Statens Konstråd, kommuner och regioner runt om i Sverige.
Lektor på Konstfack 28 år, ansvarat för uppbyggnad av screentrycket.  
Och just nu mår jag bra, kan helt koncentrera mig på mitt egna konstnärliga arbete.
   

 

Våren 2023

Vinstutlämning 14 januari:
Karin Lönnå 20 – 29 jan
Irené Trotzig 10 – 19 feb
Cecilia Larsson 3 – 12 mars
KNIS aktivitet för barn Mars
Vårutställning 24 mars – 2 april

——————
Hösten 2022

Ann Larsson Dahlin 30 sep – 9 okt 
GS-stipendiaterna 21– 30 okt
Miriam Hemström & Malin Mattebo 
Kerro Holmberg 11 – 20 nov
Julutställning 2 – 11 dec
Vinstutställning 17 dec
            
________________________
Hösten 2021

Ulrika Lönnå                                         4 – 11 juni
Stina Wirsén                                      10 – 19 sep
Ulla Carin Winter                         24 sep – 3 okt

Åsa Larsson                                        8  – 17 okt
GS-Stipendiaterna                           22 – 31 okt
Björn Gimstedt                                   5 – 14 nov

Vinstutsällning                                           20 nov
Linda  Lasson                               26 nov –5 dec
Julutställning                              10 dec –19 dec

________________________
Back to Top