Ulrika Lönnå                            4 – 13 juni
- Träd i tråd, vernissage 4 juni kl 16 – 19
 
    Broderier och teckningar.
________________________
Stina Wirsén                             10 – 19 sep
________________________
Ulla Carin Winter                         24 sep – 3 okt
________________________
Åsa Larsson                                        8 – 17 okt
________________________
GS-Stipendiaterna                          22 – 31 okt
Emma Dahlqvist
Tilldelas ett stipendium på 50 000kr för att fortsätta vidareutveckla arbetet med björknäver som designmaterial.
Genom att kombinera det traditionella slöjdhantverket med nya bearbetningssätt tillsammans med övriga aktörer inom forskningsprojektet Tillverka i Trä, ta fram ett kunskapsnav om materialet genom kreativa designprocesser.
Linda Petersson Ödbring
Tilldelas ett stipendium på 50 000kr för fortsatt arbete med projektet om Hildegard av Bingen.
Med efterforskningar i arkiv sammanförs det historiska materialet med samtida konceptuella reflektioner
som skapar relevanta ingångar i nuet.
Charlotte Hedberg
Tilldelas ett stipendium på 50 000kr för fortsatt konstnärligt arbete. Med utgångspunkt i en fjällvandring utforskar konstnären relationen mellan människa och natur, där rörelsen blir en performance och förhållningssättet mellan perception och urval skapar nya skikt i förmedlingen.
________________________
Björn Gimstedt                                  5 – 14 nov
________________________
Linda  Lasson                           26 nov – 5 dec
________________________
Julutställning                                 10 – 19 dec
Olof Ahlström
Ylva Bomark
Martin Granlund
Kicki Jeschke
Margareta Sjödin
Mats de Vahl
Jenny Wallmark
Anna Wrigstad Östberg
________________________
Hösten 2021

Ulrika Lönnå                                       4 – 11 juni
Stina Wirsén                                      10 – 19 sep
Ulla Carin Winter                         24 sep – 3 okt
Åsa Larsson                                        8  – 17 okt
GS-Stipendiaterna                           22 – 31 okt
Björn Gimstedt                                   5 – 14 nov
Linda  Lasson                               26 nov–5 dec
Julutställning                              10 dec–19 dec

________________________

Öppettider galleriet Trädgårdsgatan 20, Sundsvall
När utställning pågår:
Fredag vid vernissage kl 16–19
Fredag (ej vernissage) 15-18
Lördagar 12–16
Söndagar 12–16
Fri entré

Back to Top