L o v i s a i v e n h o l t 2 1 . 9 – 3 0 . 9

HÖSTEN 2018
LOVISA IVENHOLT                      21.9 – 30.9
Vernissage 21.9 kl 17–20
GS-STIPENDIATER                    5.10 – 14.10
Vernissage 5.10 kl 17–20
Martina Skyttberg
Klara Källström
Cecilia Helsing  
HÄRKE TILL SUNDSVALL         26.10 – 4.11
Vernissage 26.10 kl 17–20
ÅSA LARSSON                          9.11 – 18.11
Vernissage 9.11 kl 17–20 
JULUTSTÄLLNING                    30.11 – 9.12
Vernissage 30.11 kl 17–20

------------------------------------------------------------------------------

ÖPPETTIDER SJÖGATAN SJU
(när utställning pågår)
Fredag vid vernissage kl 17–20 
Fredag (ej vernissage) 15-18
Lördagar 12–16
Söndagar 12–16
Fri entré

-----------------------------------------------------------------------------


Adress
Sundsvalls konstförening, Sjögatan 7, 852 34 Sundsvall


Kontakt
info@sundsvallskonstforening.se
eller tel 0733-706448
Om du har frågor eller synpunkter på denna webbplats, skriv till:
webb@sundsvallskonstforening.se


Styrelsen
Ordförande: Börje Alström

Vice ordförande: Anna Sara Fagerholm
Ledamöter: Annalena Persson, Carin Berglund, Jan Erik Brunnberg, Ulf Möller
Suppleant: Jimmy Norén
Revisorer: Mats Bergström, Anders Strömberg
Rev.suppleant: Bengt Erik Eriksson
Valberedning: Bengt Sjödin (sammankallande), Jan Berggren, Marianne Bäckström

Bli medlem och var med i konstlotteriet
När du köper ett medlemsskap får du en lott i det årliga konstlotteriet, då konst till ett värde av ca 75 000 kr varje år lottas. 

Ett medlemsskap ger dig:
• En lott i det årliga konstlotteriet
• Åtta årliga konstutställningar på galleri Sjögatan Sju
• 10 procent rabatt på konst i galleriet
• Konstbildning i form av föredrag, samtal och seminarier
• Erbjudanden under konstresor och utflykter
• Årliga vandringsutställningar 

Medlemskap (inkl. lott i konstlotteriet): 300 kr, (familjemedlem 150 kr),
studerande 100 kr.

Bankgiro 774-5300
Uppge namn och mailadress när du betalar avgiften.

Swish: 1230007542
Uppge namn och mailadress när du betalar avgiften.