Situationer: KAJ PÅ HÖJDA

"Situationer" är titeln på min utställning.

Motiven är blandade. Det handlar om olika livssituationer, livsmönster,
levnadsbetingelser, livsöden, utsatthet på gott och ont.
    Jag skildrar det som man kan dras in i, hamna i, drabbas av-
till synes oförutsedda, överrumplande, slumpartade, självförvållade
eller möjligheter, lösningar-så som det är just då.
    Motiven har vaknat utifrån mina iakttagelser och sånt som jag har varit nära-
tänkt ikring, funderat på och berörts av.
    Jag har målat i blått och med svärta, för att fånga intensiteten och kraften
i ögonblicket. Viktigt har också varit att fånga rörelsen och ljuset,
för att målningarna ska bli mer levande.
Jag kan ta några exempel:
Målningen "Armkrok" skildrar ett äldre par som levt samman länge. Det är som att
de är oskiljaktiga, vuxit ihop i armkroken.
I målningen " Hoppet ut" hoppar höjdhopparen med all sin kraft ut ur tunneln,
tillbaka till nya möjligheter.
I målningen "På väg" balanserar människan på svagisen mot något ovisst-
liksom i målningen " Livet är skört ", där familjen går på svagisen,
 symbol för livets skörhet.
Det var allt. Ses snart.
Hälsningar, Kaj På Höjda

Back to Top