GS-stipendiater 18/10-27/10 Vernissage 18/10 kl 16–19

MOTIVERING
Jenny Norberg
Jenny Norberg tilldelas ett stipendium på 30 000 kr för utbytesstudier inom kandidatutbildningen i Konst på Konstfack. Jenny arbetar i olika medium som fotografi, teckning och installation. Genom att förädla och förenkla åskådliggör hon de små gesterna i utforskande av kropp, rörelser och tematik.

Åsa Maria Hedberg
Åsa Maria Hedberg tilldelas ett stipendium på 30 000 kr till fortbildning i monumentalskulptur i varmformat och ugnsgjutet glas. Med storskaliga installationer i glas och keramik arbetar Åsa Maria utifrån en konceptuell tanke som tar sig uttryck i det hon kallar Involvationer, där verket framhäver platsens karaktär och ger betraktaren en unik känsla.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jenny Norberg. "Jag är alla öar"
I min praktik samlar jag på fragment, former och spår. Jag tar avtryck, plockar upp saker, fotograferar, översätter i keramik och andra material, och skapar på så sätt minnesrepresentationer. Många verk börjar i att jag intuitivt stannar upp vid platser i områden där jag rör mig, sedan försöker jag lyssna in och svara platsen utifrån dess förutsättningar och materialitet. Andra är sätt att utforska mer konceptuella teman, t.ex. upplevelsen av tid, eller känslan av min egen kropp. Jag tror på omsorgen som metod, eftersom jag tänker att det är först genom omsorg som världen blir meningsfull för oss. Jag är intresserad av själva översättningen, att sakta märka hur svaret lösgör sig från sitt ursprung och blir till sitt eget.


Karaktäristiskt för Jenny är hennes lyhördhet i mötet med världen och ett intresse för lyssnandets och seendets villkor. Hennes praktik är utpräglat eftertänksam, omsorgsfull och generativ. I hennes ateljé möts tidigare gjorda konstverk med minnesbilder av andra och spår av ting och idéer som aldrig blev något eller material i olika stadier av bearbetning. Tillsammans utgör detta – alltifrån hantverksskickligt utformade skulpturer till fotografier, snapshots och upphittat skräp – ett sorts arkiv eller rymd inom vilken Jennys konstnärliga studier och praktik rör sig. 
/ Loulou Cherinet, Konstnär och Professor i Konst på Konstfack
CV
UTBILDNING

2019 ht          Skrivandet som konstnärligt verktyg, HDK, Göteborg
2016 - 2019  Kandidatprogrammet i Konst, Konstfack, Stockholm
2018 vt          Utbyte: The Royal Melbourne Institute of Technology,
                      RMIT, Melbourne, Australien

2014 - 2016  Skulptur, Konstskolan Idun Lovén, Årsta
2013 - 2014  Konstlinjen, Wiks Folkhögskola, Uppsala
2011 - 2012  Psykologprogrammet, Stockholms Universitet, Stockholm
2010 - 2011  Praktisk Filosofi, Stockholms Universitet, Stockholm
SOLO- / DUOUTSTÄLLNINGAR
2019              Jag är alla öar / Havet tänker på oss, med Åsa Maria
                       Hedberg, Sundsvalls Konstförening

2018              Min kropp som fråga, Galleri Konstfack, Stockholm
2018              Faults, MESMA Studio, Melbourne, Australien
2017              One thing holds another, med Cornelia Hermansson,   
                      Galleri Snerk, Tromsö, Norge

2016              Funnet språk, Konstskolan Idun Lovén, Stockholm
2014              Spår, Tellus Bio & Café, Stockholm
GRUPPUTSTÄLLNINGAR
2019              That Summer Feeling, Bångska Våningen, Stockholm
2019              Minstoll Skulpturpark, Ahlsellparken, Stockholm
2019              Konstfacks Vårutställning, Konstfack, Stockholm
2019              Crumb, Crum Heaven, Stockholm
2017              Out of line, Köttinspektionen, Uppsala
2017              BFA1 First year exhibition, Konstfack Vita Havet,Stockholm
2016              BFA1, Konstfacks galleri, Stockholm
2016              Tekniska nämndhuset, Stockholm
2015              Årsutställning, Konstskolan Idun Lovén, Stockholm
2014              Blå, Konsthallen, Enköping
PROJEKT / WORKSHOPS
2017 Hear, workshop/show ledd av Benjamin Vandevalle & Yoann Durant, MDT, Stockholm
2016 K.R.O.P.P - Seeing Without Sight, rörelseworkshop ledd av Mana Hashimoto, UKK, Uppsala
2015 - 2016 There is no such thing as nothing - Everything is after something, projekt lett av Kristoffer Svenberg, Moderna Museet, Stockholm
STIPENDIER
2019              Konstfacks stipendium, Stockholm
2018              Stiftelsen AAA, Göteborg
2018              Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Stockholm
2017              Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden, Sundsvall
2017              Rektor Sven Kjerséns minnesfond, Uppsala
________________________________________________________

Åsa Maria Hedberg. "Havet tänker på oss"
Mina verk är konceptuella, den bakomliggande tanken är mitt huvudmaterial.
Verken inbjuder ofta till deltaktighet. Jag kallar dem INVOLVATIONER.
UTBILDNING I FRI KONST OCH KONSTHANTVERK:
Vid universitet/högskolor:
Master of Culture and Arts in Fine Arts, Novia University of Appied Sciences 2016
Research in Art 5 p Konstfack, Stockholm -09
MA Class: Fire sculpture in situ w. artist Nina Hole (DK) HDK Göteborgs universitet -08
BA of Fine Art 'Glass, Architectural Glass & Ceramics' w hons Univ of Sunderland, UK -07
Ceramics studio project University of Kwazulu-Natal, South Africa 2006
Fine Art – painting & printmaking, University of Kwazulu-Natal, SA 2006
Konstnärlig utveckling 20 p. Högskolan i Gävle 2005
Konst-, design-, film- & multimediaproduktion 10 p. Högskolan i Väst 2005
Art & education II 10 p. Mittuniversitetet 2000
Art in school and handicraft/slöjd 10 p, Mittuniversitetet 2000
Art & education I 10 p. Mittuniversitetet 1999
Privata skolor och folkhögskola:
Keramisk teknik, Formakademien, 04-05
Konsthantverkslinjen, Oskarshamns folkhögskola 1995 – 96
Övriga kurser/utbildningar:
Slöjdhandledarutbildning, Region Jämtland-Härjedalen 2017
Konstnärliga processer och gestaltningsuppdrag, Kollektiva konstnärsverkstan, AF Kultur, Göteborg 2010
Konstgrafiskt tryck; fotopolymer, Härke konstcentrum, AF Kultur, Östersund 2006
Glas: fusing/slumping Borlänge folkhögskola, Borlänge glasverkstad och AF Kultur, 2005
MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION:
Konstnärernas riksorganisation, Konsthantverkare och Industriformgivares förening,
Konsthantverkscentrum, Borlänge glasverkstad, Drejeriet keramik och galleri i Östersund, Östersunds
kollektiva grafikverkstad & Konstnärscentrum Nord.
STIPENDIER OCH ANDRA STÖD:
2019 – Projektmedel KC Nord för konstprojektet 'Att pinka revir!'
2017 – Grafström-Sandqvistska fondens konststipendium
2017 – STARTstöd från Bildkonsten Region Jämtland-Härjedalen för 'Ideas – dreamworks – reality'
2016 – Kulturbryggan startstöd för förstudien 'LOKSTALLET fire and heART'
2016 – Projektmedel för IMPRINT – IMPRESSION från KC Nord,
2014 – Kulturbryggan startstöd för förstudien 'Hemma – Utrikes – Hammerdal'
2014 – Skissmedel KC Nord för interaktivt ljuskonstverk 'Heart of Longing' till Campus fastigheter
2014 – Projektmedel KC Nord för uppstart av projektet 'Hemma – Utrikes – Hammerdal'
2011 – Arbetsstipendium Konstnärsnämnden

GESTALTNINGSUPPDRAG/SKISSUPPDRAG MM (urval):
2018 Skissuppdrag för Kopparstaden, Falun, exteriört verk till bostadsområde
2017 Skissuppdrag för Region Skåne, exteriört verk för atriumgård (bygget blev tyvärr inställt)
2017 Skissuppdrag ljuskonstverk till skolgård, Örebro kommun
2015 Gestaltningsuppdrag för Mötesplats Krokom / Krokoms kommun:
HEARTBEAT BITS
2014 Skissuppdrag för Krokoms kommun till nytt kulturhus med bibliotek, kafé, möteslokal mm.
2014 Skissuppdrag för Härnösands kommun
2014 Konstnärscentrum Nord: skissförslag för Campus fastigheter Östersund
2013 'To Travel' 3,6 m hög porslinsskulptur, beställd av Statens konstråd till länsresidenset Jämtland
2010-13 Härryda kommun: 'Somersault of Act and Mind – Triptych part III' till Mölnlycke nya torg
2014 Hoverberg – interaktiv vridbar 3D-karta i aluminium för länsstyrelsen Jämtlands län
2012 'Skapande skola'; konstprojekt med elva grundskolor /Östersunds kommun
2011-13 Gestaltningsuppdrag för Bergs kommun, nya förskolan i Rätan: 'Gruppfotografiet'
2011 Initierade och projektledde det första 'Kul Tur – öppna ateljéer och verkstäder i Jämtlands län'
2009 Inköpt av Statens Konstråd: 'Flätade visioner – Braided Visions' 9 m keramik- och glasskulptur
2008 Uppdrag för Bildkonsten/Region Jämtland-Härgedalen, 'Pillabyrint' & 'Det hemliga kartbiblioteket'
2008 Uppdrag för Storsjöyran/Vinterstaden Östersunds kommun, World Games Isskulptur: 'Future Vision'
2004 Gestaltningsuppdrag för Ragunda kommun, keramikkonst till simhallen 'Kallor vid sjö'
2004 För Bio Regina, Östersund 'Lagaan', målad bioaffish 6 x 10 m

SEPARATUTSTÄLLNINGAR (urval):
2018 #itsabouttime – Malena, jag och du, galleri LOKOMOTIV i Örnsköldsvik
2016 IMPRESSION – Deltagarbaserad konst i smält glas och eld vid United Nations Creative Cities Summit
2016 IMPRINT – Deltagarbaserat konstverk i lera, Östersunds torg
2016 Eldteckning – cirkelbok – kaffegrafik Svenssons ramar, Östersund
2015 Ahlbergshallen Östersund: INVOLVATIONS X 3:
Twitter LIVE (deltagarbaserat ljudkonstverk livesänt av SR), Forever cups and the Transition Machine
2014 Drejeriet Östersund: 'Och Ahad sa; vi sätter oss på golvet - 'وقال الحد. نحن نجلس على الرض
2014 'A BORO-BORO!' - serigrafier och text till kommande barnbok, Ahlbergshallen, Östersund
2011 Staffanstorps konsthall, 'Environ+Mental+Change'
2010 Galleri 125m2, Stockholm, 'Glowing Conversation - Sanctuary of LIVE'
2009 Ånge konsthall, 'Pro Magica – part I'
2009 Rosehill, Ljusdal, ”Altitude”
2009 Galleri SKÅDA, Luleå, 'Hideout for Those to Blame'
2008 Drejeriet Östersund, 'Odlade drömmar / Nourished dreams'
2007 St. P Library, Sunderland, UK: 'A Nature Reserve Enabling Endangered Human Activity'
2004 Mannaminne Nordingrå, Höga Kusten, 'Labyrinter'
GRUPPUTSTÄLLNINGAR (urval):
2019 '939 – utanför' vid Mittsalongen, Excercishall Norr, (jurerad utställning)
2018 'Imaginär gräns' interaktivt ljuskonstverk, turné i Jämtland plus utställning i Riksdagen Stockholm
2017 Land Art i Lockne, '[Fi:] of horspower' det gyllene snittet som stigar aktiverade genom hästkraft
2011 Ward Nasse Gallery, NY, USA; 'Tree of shared answers' (Jeff Goldsteins samling) kurator B. Malone
2008 Vårshow, Härke konstcentrum, Frösön: 'Seen, sewn, sawn' – porslin, tenn, jord, frön
2007 Washington Open (jurybedömd), UK; 'A Sitting Stone' kollage, akryl, text
2004 'Vägen till...' Utomhusinstallation i glas/keramik/stål flytande på Storsjön med Erzsebet Nilsson

PRESS OCH PUBLIKATIONER: (förutom dagspresstexter)
2013 'Skapat' – konstnärsporträtt i Jämtländsk konst och konsthantverk av Region Jämtland/Härjedalen
2011 'Masters of art - Creative GENIUS', UK
2012 'New Collector's Book', NY
2009 Riksskådebanans årsbok; intervju

TALKS/SPEACHES/SEMINARS /APPEARENCES (selection)
2018 'Samtal Konstnär' – ett föredrag för Folkhälsoinstitutets konstklubb via Bildkonsten/Region J/H
2018 'Hur många träd har du egentligen planterat?' Konstnärssamtal för Vålådalen Naturum
2016 Invigningstal gestaltat i tal och lera för Konstens vecka, Konstfrämjandet/Region J/H
2015 Mid Nordic Culture Days – höll seminariet: 'What will happen when art works work?'
2013 Pitch för 6263 Cultitude om mitt föreslagna projekt: 'Hemma – Utrikes – Hammerdal'
2012 'Samtal konstnär' – ett föredrag om mitt konsntärskap för Mittuniversitetets konstklubb
2011 Radioporträtt: 'Landin möter...' SR Jämtland, konstnärsporträtt i intervjuform
2009 Föredrag för Riksskådebanan vid deras årsmöte: 'INVOLVATIONER'

Back to Top