Madeleine Hertz
Madeleine Hertz läser sista året på masterutbildningen i Konst på Konstfack och tog sin kandidatexamen i fri konst på Akademin Valand 2019. Hennes arbete har sin utgångspunkt i performativa och skulpturala undersökningar av urbana miljöer där det kroppsliga förhållandet mellan rum, objekt och betraktare är viktigt på samma sätt som förhållandet mellan henne själv och de urbana områden hon undersöker är. Genom skulptur undersöker och transformerar Madeleine former från olika typer av offentliga miljöer – delar i ett bebyggt landskap som inte lika ofta noteras i våra vardagliga situationer där arkitekturen endast finns till av funktion, men ändå skapar rymd och form. Hon vill ta reda på vad som kan bli monumenten i dessa platser och är ute efter den lilla förskjutningen som kan göra ett hack i arkitekturen – en förskjutning i perspektiv som vidare påverkar upplevelsen av formen och platsen.
Med utgångspunkt i Gilles Deleuzes text ‘Desert Islands’, och hans resonemang kring fenomenet av den öde ön, vill Madeleine med detta verk skapa en fristående skulptur inspirerad av en faktisk och funktionell form i sin födelseort – scentaket på torget i Timrå centrum. Hon vill belysa ett intresse för en specifik arkitektonisk del av ett, oftast, oanvänt torg och fundera kring scenens betydelse i de centrala delarna av en ort som annars kan uppfattas som isolerad och impopulär. Den skulpturala konstruktionen i trä utgår från takets form och är placerad på golvet – på ett sätt likt en öde ö.CV
Madeleine Hertz
född 1990 Timrå, Sverige
www.madeleinehertz.com
emadeleine.hertz@gmail.com
Utbildning
2019-21 Master in Fine Art, Konstfack, Stockholm
2016-19 Bachelor in Fine Art, Akademin Valand, Göteborg
2015-16 Gerlesborgsskolan, Stockholm
2012-14 Konstskolan Idun Lovén, Stockholm
Utvalda tidigare soloutställningar
Nonsensical Actions (A purposeful examination and pointless imitations),

Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg 2018
Investigations Through Unconcealed Territory, Galleri Rotor2, Göteborg 2018
Constructions, Galleri Monitor, Göteborg 2017
Utvalda tidigare grupputställningar
Halftime, digital MA1 show, 2020

Loungen#3, Konstnärshuset/SKF, Stockholm 2019
1000 m2, BA Degree show, Gamlestadens fabriker, Göteborg 2019
Charter, Göteborg 2018
Mountainbike, Galleri Thomassen, Göteborg 2017
Grupputställning på Galleri Helle Knudsen, Stockholm 2016

_______________________________________________________________________

Sofia Wettainen
Sofia Wettainen tog sin Kandidatexamen i Fri Konst på Konsthögskolan i Umeå 2019
och läser nu första året på Masterutbildningen i Arkitektur på Umeå Arkitekthögskola.
I sina verk undersöker hon olika inre och yttre rum och tillstånd med utgångspunkt i en kropp, ofta sin egen.
Tid och minnen i relation till rum är återkommande teman, förankrade i kroppen och ställda i relation
till ett utforskande av olika, ofta negativt kodade, känslotillstånd.


I verket Rågångar undersöks ett arv. Med utgångspunkt i ett gammalt grönsaksland sätts en relation
i relation till generationer.


”bild ur Rågångar, video, 17min”
CV
Sofia Wettainen
född 1986 Sollefteå, Sverige

www.sofiawettainen.com

sofiawettainen@gmail.com

Utbildning
2020-22 Master in Architecture, Umeå Arkitekthögskola

2016-19 Bachelor in Fine Arts, Umeå Konsthögskola

2012-15 Bachelor in Architecture, Umeå Arkitekthögskola

2011-12 Umeå Konstskola, Umeå 

Tidigare soloutställningar i urval
Teckningar, Bokcafé Pilgatan, Umeå 2020

My skin seemed so similar at first I thought you were the living one, Apoidea, Berlin 2017

Meet me, Galleriet, Umeå 2017 

Tidigare grupputställningar i urval
Works on paper, Casino XXH, Malmö 2020

Sleeping with Ghosts, Västerbotten Museum, Umeå 2019

Concentrate, Galleri Alva, Umeå 2018

If I stay there will be double, MAN, Skellefteå 2018

The ordinary woman, Galleriet, Umeå 2017 


Back to Top