Art Brut 8–17/11 Vernissage 8/11 kl 16–19. Trädgårdsgatan 20

Stiftelsen Inuti
Stiftelsen inuti driver daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Vi vänder oss till konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom autismspektrumet  (t ex Aspergers syndrom).
Back to Top